Izvleček vs predgovor

Če ste prebrali kakšno literarno delo pozno, ste gotovo prešli tudi skozi abstrakt in predgovor. Tako povzetek kot predgovor sta postala sestavni del vsake knjige, ki pride na trg. Le kaj so ti izvlečki in predgovori in kateremu namenu služijo? No, čeprav je predgovor uvod v knjigo, ki jo je napisal sam avtor knjige, je povzetek jedrnat podatek o tem, kaj lahko bralec pričakuje znotraj knjige in je bolj priljubljen v svetu znanstvenega raziskovanja, saj bralcem pomaga, da prej vedo, če delo res vsebuje tisto, kar iščejo. Obstajajo razlike v abstraktnem in predgovoru, saj služijo dvema zelo različnima namenoma.

Predgovor

Avtor je napisal predgovor, s katerim je knjigo predstavil bralcem in tudi idejo, ki je avtorja spodbudila k pisanju knjige. Predgovor omogoča bralcem vpogled v avtorjev um in na splošno zadovolji bralčevo vprašanje, zakaj je avtor napisal knjigo. Vsebuje tudi občutek hvaležnosti, ki ga avtor ima do nekaterih ljudi, ki so mu pomagali in sodelovali z njim pri njegovih prizadevanjih. Predgovor običajno vsebuje datum in podpis avtorja. Predgovor pomeni tudi uvodni del ali uvodni del literarnega dela.

Izvleček

Izvleček, poznan tudi kot povzetek, je povzetek poglobljena analiza raziskovalnega članka ali znanstvenega dela, ki je dovolj, da bralec razume namen raziskovalnega prispevka ali časopisa. Za pomoč bralcem je na začetku postavljen povzetek, s katerim lahko bralci vedo, kaj lahko pričakujejo v notranjosti, da se ne bodo razočarali po tem, ko so šli skozi delo. Na nek način je izvleček samostojen, ki zagotavlja bistvo celotne knjige in je pravzaprav koristen pri povečanju prodaje knjig.